1. Soudní znalectví v oboru oceňování nemovitostí
 2. Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, úřední instituce, organizace, občany, podnikatele
 3. Předmět oceňování:
  • rodinné domy
  • rekreační chaty a chalupy
  • garáže
  • byty
  • nebytové prostory
  • budovy a haly
  • pozemky
 4. Zpracování znaleckých posudků za účelem
  • převod nemovitostí (koupě, prodej, darování)
  • dědické řízení
  • vypořádání podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů
  • určení ceny nemovitosti při zahrnutí do jmění firmy
Design & Programming Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz